TREĆI FESTIVAL MATEMATIKE

OTVORENO EKIPNO NATJECANJE, PULA 28.5.2009.


Rješenja – Kategorija GAMA


Konačna rješenja nakon primjedbi

List1

List 2

List 3

1

C

16

D

31

C

2

B

17

D

32

D

3

C

18

C

33

E

4

C

19

B

34

B

5

E

20

A

35

A ili B

6

D

21

D

36

E

7

B

22

C

37

D

8

E

23

B

38

C

9

A

24

D

39

A

10

C

25

A

40

C

11

D

26

E

41

A

12

E

27

B

42

E

13

A

28

A

43

E

14

D

29

C

44

poništeno

15

E

30

A

45

A