TREĆI FESTIVAL MATEMATIKE

OTVORENO EKIPNO NATJECANJE, PULA 29.5.2009.

Rješenja

Kategorija:

OMIKRON

List1

List 2

List 3

1

B

16

C

31

A

2

C

17

C

32

B

3

E

18

E

33

A

4

B

19

D

34

E

5

C

20

A

35

B

6

E

21

E

36

D

7

B

22

D

37

B

8

C

23

C

38

E

9

B

24

E

39

C

10

B

25

D

40

B

11

C

26

B

41

D

12

B

27

C

42

D

13

C

28

B

43

D

14

B

29

A

44

C

15

C

30

E

45

C