TREĆI FESTIVAL MATEMATIKE

OTVORENO EKIPNO NATJECANJE, PULA 28.5.2009.


Rješenja - Kategorija SIGMA

List1

List 2

List 3

1

D

16

B

31

D

2

C

17

D

32

C

3

B

18

B

33

D

4

C

19

D

34

C

5

A

20

D

35

D

6

D

21

C

36

D

7

D

22

D

37

A

8

E

23

D

38

E

9

C

24

D

39

B

10

B

25

E

40

B

11

B

26

D

41

B

12

C

27

A

42

C

13

C

28

A

43

B

14

C

29

B

44

B

15

D

30

C

45

C