Redoslijed SIGMA:

Red. Naziv ekipeŠkola 1.gr. bod2.gr. bod3.gr. bod Σ bodovi
1GETALDIĆTehnička škola RUĐERA BOŠKOVIĆA ZAGREB  140   280   390  810
2HILBERTSrednja škola MATE BLAŽINE LABIN  120   250   360  730
3RUSSELTEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA  110   90   180  380
4VIETEEKONOMSKA ŠKOLA PULA  105   160   105  370
5DE MORGAN Srednja škola ZVANE ČRNJE ROVINJ  135   110   90  335
6GAUSSGOSPODARSKA ŠKOLA BUJE  110   130   75  315
7DEDEKINDTEHNIČKA ŠKOLA PULA  100   110   90  300
8FIBONACCIREZERVA PULA, PAZIN  105   80   105  290
9BOŠKOVIĆTEHNIČKA ŠKOLA PULA  130   70    200
10KOLMOGOROVSrednja škola ZVANE ČRNJE ROVINJ  90   70   30  190
11EUKLIDREZERVA PULA, PEZINOK, ROVINJ  65   90    155
11PEANOSrednja škola ZVANE ČRNJE ROVINJ  95   30   30  155
13CANTORTEHNIČKA ŠKOLA PULA  95   0   30  125
14ARHIMEDEKONOMSKA ŠKOLA PULA  60   -10   60  110