Clonezilla

Backup potrebe se stalno javljaju i ponavljaju pa će biti prikazan još jedan sjajan program za čuvanje podataka.
Sviđa vam se program tipa Acronis True Image ili Norton Ghost, tako da bude sačuvan kompletan backup cijelog operativnog sustava sa svim postavkama i programima(tzv.image), ali trebate nesto jos bolje, još k tome i Open Source?
Clonezilla
Clonezilla radi isto što i navedeni programi s razlikom da bez problema radi image backup Linuxa ili Windowsa uz mnoštvo dodatnih opcija za backup preko mreže, izrada simultanih vraćanja image-a na više strojeva itd.

Program se koristi temeljima Debian Linux.
Opisati ćemo jednu od mogućih procedura a to je kreiranje i restore image-a cijelog diska ili particije. Rad je zapravo vrlo intuitivan i ima jednostavan logički slijed.

Na njihovim stranicama se besplatno skine .iso file pomoću kojeg se kreira bootabilni CD ili USB disk.
Nakon toga pokrenite stroj tako da se boot pokrene sa stvorenog diska, tj. podiže se linux.
Dobijate sučelje sa nekoliko opcija, test memorije, network boot, boot clonezilla. Odabrati ćemo posljednju opciju - boot clonezilla.

- Imamo opciju jezika i pisma:
Language en_US, UTF-8 English s

Za ovu potrebu čini se sasvim dovoljno englesko sučelje, s obzirom da nećemo pisati previše.

- Upit za keymap, biramo - ne diraj ništa :
Don't touch keymap                   

- Opcija start Clonezilla ili enter shell. Zapravo se u shell mozemo vratiti gotovo u bilo kom trenutku u toku rada:
Start Clonezilla                         
Enter Shell                               

- Opcije korištenja  stvaranja ili vraćanja image-a ili direktno kloniranje postojećeg diska ili particije na drugi disk. Odabrati ćemo stvaranje image-a:
device-image work with disks or partitions using images                      
device-device work directly from a disk or partition to a disk or partition

- Opcija gdje ćemo sačuvati stvoreni image, možemo koristiti ssh, nfs ili sambu za prijenos podataka na ili sa drugog pc-a, sada biramo lokalni hard disk, tj. local_dev
local_dev       local device (E.g hard drivbe, USB drive)              
ssh_server     Use SSH server                                                
samba_server Use Samba server                                            
nfs_server      Use  NFS server                                              
enter_shell     Enter Shell                                                      
skip               Use existing /home/partimag (NOT RECOMMENDED)

- Javlja se mogućnost korištenja USB uređaja kao repozitorija za image, dakle, u ovom dijelu ga možemo uključiti i program će ga aktivirati.

- Upit za  aktiviranje (mount) particije ili diska na koji će image biti pohranjen. Naravno, nije moguće napraviti image za particiju koja će biti pohranjena na vlastitoj particiji. Npr.
hda5(Maxtor 50.5 Gb...)                    

- Program učita listu direktorija na particiji ili disku, bez obzirta da li je linux ili windows, te biramo gdje ćemo napraviti arhivu. Također imamo prikazano koliko je slobodnog a koliko zauzetog prostora unutar svakog direktorija na odabranom disku.

- Upit o načinu rada,biramo beginner:
Beginner Mode       
Expert mode          

- Opcije šta zapravo želimo raditi, ovdje cemo napraviti saveparts, tj. napraviti image lokalne particije. Ostale mogućnosti su kreiranje image-a cijelog diska, te vraćanje (restore) diska odnosno particije:
savedisk      save local disk as an image           
saveparts    save local parition as an image      
restoredisk   restore an image to local disk       
restorepart   restore an image to local partition 
recovery-iso-zip create recovery Clonezilla live  
exit               Enter connabd line prompt          

- Dajemo naziv image-a:
testimage                                                   

- Biranje particije ili diska kojeg želimo pohraniti i stvoriti image npr:
sda1(31.50 Gb_nfs Seagate )                         

- Pokrenuto je stvaranje image-a.
- Na kraju dobivamo na ekranu opcije isključivanja, restart, ili ponovo pokretanja cijele procedure, te neizbjeznog shella (command prompta).
Odaberemo restart ili poweroff, program na ponudi da izvadimo cd sa kojeg smo obavili cijeli posao.

Dakle, ovo je prikaz jednostavne izrade bakup-a kompletnog operativnog sistema, ili diska.
Postoji još mogućnosti, a to je kreiranje Clonezilla servera koji može simultano pokrenuti vraćanje image-a na više kompjutera.
Program odlično obavlja svoj posao i zaista zaslužuje preporuku i podršku.
Provjerite detalje i mogućnosti na njihovim web stranicama.