Redmine

Za dobar ekipni rad potreban je dobar program za Project Management sistem i ima ugrađene brojne mogućnosti koje istovremeno omogućuju fleksibilnost pri radu uz mnoštvo opcija.
Redmine je sjajan open source program sa gomilom mogućnosti i napisan je na Ruby&Rails platformi.

Kako kažu autori, Redmine su napisali za sebe, kako bi omogućili kvalitetan sistem praćenja i vođenja projekata.
Smisao programa je paralelno praćenje više projekata i svaki projekat ima vlastiti wiki pogodan za dokumentaciju, pregled aktivnosti sa kalendarom događanja, podjelom aktivnosti po različitim kriterijima.
Ovdje je jednostavan pregled jednog projekta u sovjim dijelovima.
Za svaku aktivnost unutar projekta dodijeljuju se zadaci koji se u određenom roku ispunjavaju.
Svaki zadatak dobiva pod zadatke sa detaljnim objašnjenjem a svaki zadatak ima status da li je završen ili ne. Na slici se vidi primjer jednostavne podjele na desnu ii lijevu stranu, na desnoj strani su svi postavljeni zadaci koji se uopće trebaju obaviti a na lijevoj strani zadaci koji se u zadnom roku (iteraciji) trebaju obavljati.
Backlog

Sa lijeve strane vidi se status zadatka; new (novi), in progress (u toku), closed(zatvoren), rejected(odbačen).
Ovi statusi zadataka mogu se prevesti a moguće je definirati dodatne statuse ako je potrebno.

Klikom na Taskboard s lijeve strane otvara se dodatno sučelje koje prikazuje sve napisane zadatke , izgleda kao na slici:
Taskboard

Za svaki zadatak određuju se pod zadaci a jednostavnim pomicanjem (drag and drop) svaki podzadatak prelazi iz faze novog u fazu in progress (u toku) do faze closed (zatvoren)

Wiki sadrži dio koji korisnici sami ažuriraju a pogodan je za pisanje prateće dokumentacije. Moguće je stvaranje tagova za odabrane teme kao na slici.
Redmine wiki

Moguce je postavljanje RSS feed, oznaka na borwseru koja automatski pokazuje nove aktivnosti, tako da se ne treba ni spajati na program za jedan brzi pregled.
Ovo su samo neke od brojnih mogućnosti, program je odličan za kreiranje dokumentacije, uputstva, zajednički rad na istim dokumentima itd.

Redmine je serverski program i isti podaci su dostupni sa svih računala u mreži sa postavljenim korisničkim pravima, sam program je neovisan o platformi, radi i sa različitim bazama podataka.
Rad s programom je vrlo jednostavan i intuitivan te ne oduzima puno vremena za ispunjavanje pojedinačnih zadataka.
Napisano je puno pluginova koji su dostupni na služebnim stranicama Redmine.

Instalacija je opisana na služebnim stranicama, ipak, postoji još jednostavnija mogućnost instalacije jednim klikom, a to je ovdje: http://bitnami.org/stack/redmine