Skripte

Nekoliko skripti koje mogu nekome poslužiti. Slobodne su za korištenje s time da ne odgovaram za bilo kakve greške koje se mogu pojaviti korištenjem ovih skripti.
Neke skripte su napisane, druge su pronađene na internetu i postavljene u originalnom obliku ili modificirane ako nisu zaštićene autorskim pravima.
Ako netko pronađe bug kojeg nisam svjestan, bio bi zahvalan da dobijem obavijest ovdje

PHP
 

Pretvaranje broja u tekst

Skripta za prebacivanje brojčanog zapisa u tekstualni. Nisam pronašao na hrvatskom jeziku takvu skriptu u PHP-u pa sam je napisao. Napisana je za potrebe izdavanja računa, može se koristiti i drugdje po potrebi, u tom slučaju trebalo bi napraviti sitne preinake na ovoj klasi.
Opširiniji komentar i sadržaj skripte je ovdje.


Wordpress clone

Skripta za kloniranje wordpressa na cpanelu (root pristup je potreban).
Detalji na linku


CSV import

Skripta za import CSV datoteke. Pronađena je na stranici PHP Classes. Modificirana je za vlastite potrebe, npr. konverzija datuma iz našeg oblika u standardni oblik za bazu podataka.
Dakle, ako imate potrebu raditi import podataka iz druge aplikacije na redovnoj osnovi, ova skripta uredno obavlja svoj posao.
Opširniji komentar i sadržaj skripte je ovdje.


Pretvaranje datuma u standardni za upis u bazu podataka

Na ovu temu postoje različita rješenja, meni je ovo dobra način zato što datum može biti napisan na više načina koji se koriste kod nas, npr. 03.03.2011 ili 3.3.2011 ili 3.3.11. Svi ovi oblici biti ce konvertirani na ispravan način.
Sadržaj skripte je ovdje


Kreiranje 13-te znamenke za barkod

Za potrebe generiranja 13-te znamenke barkoda po EAN 13 standardu, php funkcija koja obavlja traženi posao je ovdje.


Konvertiranje baze podataka u Innodb

Jednostavan primjer konvertiranja baze podataka u InnoDB engine, sličan pristup mogao bi se primijeniti za više baza podataka.
Primjer je ovdje


Linux


Na internetu postoji ogroman izvor raznih linux skripta za različite potrebe, ovdje ima nekoliko često korištenih. Jedan od impresivnijih izvora linux skripti je ovdje.

FTP skripta

Jednostavna FTP skripta, sadržaj je ovdje


MySQL backup

Sripta za backup svih MySQL baza na serveru, sadržaj je ovdje.


Cron job i PHP

Cron job je standardna procedura u linuxu koja omogućuje izvršavanje programa ili skripte u zadano vrijeme. Kod izvršenja PHP skripte, procedura je opisana ovdje.


Smanjimo log datoteku

Na željenu duljinu radi lakše preglednosti, skripta je ovdje