Zaključivanje

Program za planiranje količina proizvodnje napisan je posebno za planiranje proizvodnje, tj. određivanje vrsta materijala, boja, veličina te praćenje naručenih količina po vrstama kupaca odnosno naručioca. Izvještaji su prilagođeni korisniku po različitim kategorijama, uključujući galeriju fotografija sa opcijom uvećavanja slika. Program je napisan u PHP/MySQL uz korištenje JavaScript-a. Na slici je screenshot galerije slika.

Uz potrebne preinake, program se može prilagoditi sličnim potrebama planiranje porizvodnje, kada je proizvodnja podijeljena u nekoliko faza.

Može se poslati demo verzija na pregled, pošaljite upit ovdje.