DynDNS

Statička IP adresa na Interentu može biti neophodna iz više razloga, možete postaviti svoj web server, (svejedno da li zbog web aplikacije, portala) povezivanje na udaljena računala preko interneta i sl.
Jedna opcija je zakup statičke IP adrese preko nekog od nudioca usluga web hostinga, druga je izbor izmedju firme kao što su NoIP ili DynDNS.

DynDNS

DynDNS je dugo imao besplatnu uslugu koja daje jako puno.
Vodeća parola na njihovim stranicama je: The Best Things In Life Are Free – Najbolje stvari u životu su besplatne.

Dakle, otvorite besplatni račun na stranicama https://www.dyndns.com/account/entrance/
Nakon logina, upisuje se ime domene, npr. mojadomena.dyndns.org
Umjesto dyndns.org, nudi se vise opcija kao dyndns.info, dyndns.tv, dyndns-remote.com itd.

Slijedeći korak je izbor željene usluge:

  • Host with IP address – servis pretvara trenutnu IP adresu koju imamo na internetu u odabrano ime domene.

  • WebHop Redirect (URL forwarding service) – servis pretvara dugi URL naziv u definirani kraći naziv

  • Offline Hostname – privremeni offline postavljen na njihove web stranica kako bi prikazali odgovrajuću poruku o greški.

U ovom slučaju biramo opciju Host with IP address, ispod toga je učitana trenutna IP adresa na Internetu, koja se ručno ažurira i to je dovoljno da imamo alias na upravo stvorenu domenu koja vodi ka trenutnoj IP adresi na internetu.

Kako ne bi ručno ažurirali IP adresu, postoji nekoliko programa koji to rade automatski i podesimo željeno vrijeme provjere i u slučaju potrebe, ažuriranja IP adrese.

Napisani su programi za Linux, Windows ili Mac operativni sustav.
Jedan od programa za linux je ddclient kojeg je jednostavno konfigurirati.
Moguć je download sa stranica dyndns.com ili preko repozitorija koje daju linux distribucije kao Debian, Ubuntu ili Fedora. Nakon downloada potrebno je editirati konfiguracijsku datoteku, na Debian/Ubuntu je to:
/etc/ddclient.conf koji moze izgledati nesto ovako:

pid=/var/run/ddclient.pid
protocol=dyndns2
ssl=yes
use=if, if=eth0
use=web, web=checkip.dyndns.org/, web-skip='IP Address'
server=members.dyndns.org
login=mojlogin
password='mojpassword'
mojadomena.dyndns.org
daemon=300


Dakle, u config file upisali smo svoj login i password korisničkog računa DynDNS, te naziv domene koji smo ranije postavili. Ostale vrijednosti su koje su postavljene obično su  dovoljne da bi program ažurirao trenutnu IP adresu na našem DynDNS korisničkom računu.

Na windowsu je DynDNS® Updater, tokom instalacije, wizzard ce postaviti pitanje o istim podacima vezanim za korisnički račun – korisničko ime i lozinka, nakon čega su prikazane registrirana imena domena pri dyndns.org, među kojima odaberemo ime domene za koju želimo automatsko ažuriranje IP adrese.
Detaljan opis instalacije updatera: https://www.dyndns.com/support/clients/dyndns-updater-guide.html

 

Dakle, DynDNS servis preusmjeriti će upit na IP adresu, a onda je tipično potrebno konfigurirati router tako da proslijedit upit (http, ssh, VNC, FTP ili nešto drugo) na željeni PC ili server.

Ako se želimo spajati na udaljeni server ili PC preko ssh programa, napraviti ćemo forward porta 22 na routeru prema lokalnoj IP adresi pc/servera na kojeg se spajamo.
Ako je u pitanju VNC, onda su to portovi 5500, 5800 itd.

Neki routeri zaista nemaju intuitivno postavljene opcije za ovo podešavanje (npr. Thomson koji je prisutan u našim krajevima , tamo je port forwarding - Game & Application Sharing – Configure, izbor porta ili aplikacije koja je povazana sa određenim portom i na željeni PC)
Uspješna invencija još jednog izraza koji u prvi čas uopće ne asocira na port forward, nego stvara jedan upitnik u glavi – šta je autor htio reći? Ili gdje je ono šta meni treba!?

Ako je potrebno, jedan odličan vodič kroz razne routere nalazi se ovdje: http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm

Vratimo se na DynDNS, za nevelike novce moguć je upgrade na DynDNS PRO, tj 15$ godišnje.
Besplatan servis potrebno je redovno ažurirati, inače je ugašen ako je neaktivan neko vrijeme. Također, besplatno se daje 5 imena domena.

Kod verzije PRO, deaktivacija računa neće se dogoditi, broj domena koje se mogu koristiti je 30 u odnosu na 5 domena u besplatnoj verziji, zatim telefonska podrška i dr.

Alternativni nuditelji slične usluge su DtDNS i NO-IP