Program za natjecanja

Software za brzu obradu rezultata određenog natjecanja, može se primijeniti za bilo koju vrstu natjecanja, anketa, auto-škola, tj. kada postoji opcija određenih odgovora tipa a), b), c) i svaki odgovor nosi određen broj bodova. Program je napisan u PHP-u sa Codeigniter frameworkom uz korištenje JavaScript, sa MySQL bazom podataka, te ga može koristiti više korisnika na intranetu, ili na internetu. Također, može se koristiti i kao desktop aplikacija. Ovo je screenshot jednog od sučelja.

Napisan je za potrebe Matematičke udruge HMD -Istra. Primjer rezultata natjecanja Matematičke udruge HMD -Istra nalazi se ovdje Potreba je bila omogućiti brzo i kvalitetno rješavanje testova velikog broja učenika i dobivanje preatećih izvještaja: - Redoslijed s obzirom na broj postignutih bodova - Svi pojedinačni rezultati - Statistika uspješnosti odgovora korištenje je jednostavno, nakon definiranih pitanja i odgovora, oštampaju se pitanja sa barkodovima. Mogu biti pitanja i odgovori unutar programa, ili pak samo brojevi pored kojih se nalaze barkodovi kao na slici:
Zaokružuje se slovo ispravnog odgovora, i ispravljanje testa sastoji se od učitavanja barkodova sa barkod čitačem. Nakon toga, program sastavlja sve prateće izvještaje. Demo program će uskoro biti dostupan, ili se moze zatraziti putem kontakta.